انجام اینترنتی و رایگان تمامی فرآیندهای عضویت، بیمه هنرمندان، تمدید کارت عضویت و...

قابل توجه هنرمندان گرامی،
با عنایت به رعایت پروتکل های بهداشتی و با هدف حفظ سلامت هنرمندان و حذف مراجعات حضوری، تمامی فرآیندهای عضویت، بیمه هنرمندان، تمدید کارت عضویت و... به صورت اینترنتی انجام می شود.

راه های ارتباطی با واحد عضویت و بیمه هنرمندان:

1 . پرسش و پاسخ مندرج در صفحه "تماس با ما" در سایتwww.civa.ir

2 . شماره تماس 66591806

 

 

تاریخ خبر: 1400/01/21