بيمه هنرمندان

شرایط عمومی بیمه هنرمندان

 • حداکثر سن آقایان و خانم ها برای معرفی به بیمه هنرمندان ۵۰ سال تمام می باشد.
 • داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت الزامی می باشد.
 • بیمه هنرمندان بیمه تامین اجتماعی است و علاوه بر حقوق بازنشستگی شامل دفترچه بیمه درمانی می باشد.
 • مبلغ واریزی توسط هنرمند به صورت ماهانه با توجه به قانون کار به صورت حداقلی ( حداقل دستمزد کارگران) پرداخت می شود.
 • کسانی که از قبل بیمه پرداخت کرده‌اند و سابقه بیمه دارند سوابق‌شان محفوظ است.
 • بیمه بیکاری و از کار افتادگی نیز شامل بیمه هنرمندان می باشد
 • درصورت داشتن هرگونه سوال به شعب تامین اجتماعی نزدیک محل سکونت خود مراجعه نمایید.

مدارک لازم جهت معرفی به بیمه هنرمندان

متقاضیان گرامی جهت برخورداری از مزایای بیمه هنرمندان علاوه بر مدارک عضویت، مدارک ذیل نیز مورد نیاز می باشد.

رشته نقاشی

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • تصویر کارت عضویت انجمن نقاشان ایران
  • تصویر گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته گرافیک

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • تصویر کارت عضویت انجمن گرافیک ایران
  • تصویر گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )
  • تصویر صفحات شناسنامه ی کتاب که اسم هنرمند در آن به عنوان طراح گرافیک ذکر شده باشد (حداقل ۵ مورد)

رشته تصویرسازی

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • تصویر کارت عضویت انجمن تصویرگران ایران
  • تصویر  گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )
  • تصویر صفحات شناسنامه ی کتاب که اسم هنرمند در آن به عنوان تصویرگر ذکر شده باشد (حداقل ۵ مورد)

رشته نگارگری

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • تصویر کارت عضویت انجمن نگارگران ایران
  • تصویر گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته عکاسی

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • تصویر کارت عضویت انجمن عکاسان ایران
  • تصویر گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته خوشنویسی

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • تصویر کارت عضویت انجمن خوشنویسان ایران
  • تصویر گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته کاریکاتور

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • تصویر کارت عضویت انجمن کاریکاتور ایران
  • تصویر گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته سفال و سرامیک

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • تصویر کارت عضویت انجمن سفال و سرامیک ایران
  • تصویر گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )
  • ارائه نصب اثر در مترو یا میادین یا مکان‌های شهر به همراه عکس اثر مربوطه

رشته مجسمه سازی

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر: 
  • تصویر کارت عضویت انجمن مجسمه سازان ایران
  • تصویر گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )
  • ارائه نصب اثر در مترو یا میادین یا مکان‌های شهر به همراه عکس اثر مربوطه

رشته موشن گرافیک

 • تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر: 
  • تصویر کارت عضویت انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک
  • تصویر گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )
  • برگزاری نمایشگاه مجازی( برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه مورد نیاز است)