عضویت

بنابر مصوبه هیأت مدیره موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، در تاریخ 14 دی ماه 1398  به شماره 1/ 98010/م.ه  و در راستای اهداف اساسنامه موسسه، به جهت حمایت از فعالیت های هنرمندان تجسمی و تسهیل برای هنرمندان و اعضاء ، مقرر شد عضویت در موسسه بصورت رایگان انجام پذیرد.

 لذا از این تاریخ هیچگونه وجهی بابت حق عضویت و تمدیدکارت دریافت نخواهد شد.

موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

 

مدارک عضویت در موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

 • تصویر صفحه اول شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • عکس پرسنلی
 • تصاویر نمونه کار هنرمند (حداقل 5 و حداکثر 10 اثر)
 • تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • رزومه فعالیت های هنری (اختیاری)
 • ارایه تاییدیه هنری از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوطه (برای هنرمندان خارج از استان تهران)

 

مزایای عضویت در موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

 • استفاده از بیمه هنرمندان (درصورت ارائه مدارک مورد نیاز)
 • استفاده از مزایای بیمه تکمیلی
 • شرکت در جشنواره های تجسمی ویژه اعضا
 • بازدید رایگان از موزه هنرهای معاصر تهران
 • عضویت در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران
 • ارائه معرفی نامه عضویت جهت تکمیل مدارک مورد نیاز سفارت کشورهای خارجی