مهلت 5 روزه اعضای موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برای تکمیل مدارک

مهلت 5 روزه اعضای موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برای تکمیل مدارک

موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، از پایان مهلت تکمیل اطلاعات عضویت و بیمه هنرمندان، تا ساعت 15 روز یک شنبه 12 مردادماه 1399 خبر داد.

متقاضیان عضویت، تمدید عضویت و یا برقراری مجدد بیمه، لازم است با مراجعه به سایت موسسه به نشانی www.civa.ir   نسبت به ثبت اطلاعات و تکمیل پرونده خود اقدام نمایند.
هنرمندان می توانند با مراجعه به سایت موسسه به نشانی www.civa.ir به صورت کاملا غیرحضوری و رایگان، تمامی فرآیندهای ثبت نام، تکمیل اطلاعات شخصی، تکمیل اطلاعات هنری، عضویت، صدورکارت عضویت، بیمه هنرمندان، تمدید کارت عضویت و... را به صورت اینترنتی انجام دهند.

 

 

تاریخ خبر: 1399/05/07