تمدید مهلت فراخوان هشتمین دوسالانه­ ی ملی مجسمه ­سازی تهران

تمدید مهلت فراخوان هشتمین دوسالانه ­ی ملی مجسمه ­سازی تهران

محمود بخشی گفت: فراخوان دریافت آثار و ایده­ های هنرمندان را برای حضور در هشتمین دوسالانه ­ی ملی مجسمه­ سازی تهران، تا 12 آبان­ماه تمدید کردیم.

به گزارش ستاد خبری دوسالانه ­ی ملّی مجسمه­ سازی تهران؛ محمود بخشی دبیر این دوره از دوسالانه با بیان این مطلب گفت: به دلیل درخواست­ های مکرّر هنرمندان مجسمه ­ساز و همین­طور دیگر هنرمندان در رسانه­ های هنری، مبنی بر اینکه پردازش نهایی پروژه­ های هنری­شان برای دوسالانه­ ی مجسمه­ سازی نیاز به زمان و مهلت بیشتری دارد، اعضای شورای سیاست­گذاری بر آن شدند تا به مدت 12 روز دیگر مهلت فراخوان را افزایش دهند.

بخشی گفت: با اعلام فراخوان در27 شهریورماه و در پی آن با برگزاری دو نشست درباره­ ی رویکردها و مکان برگزاری دوسالانه ـ باغ کتاب ـ که با استقبال هنرمندان مواجه شد، دریافتیم که مدت اعلام شده در فراخوان برای آنچه مدّنظر ما بوده، کم است و این یکی از دلایل مهّم شورای سیاست­گذاری برای تمدید مهلت فراخوان بود.

دبیر هشتمین دوسالانه ­ی ملّی مجسمه­ سازی تهران همچنین گفت: هدف اصلی ما در این رویداد، تمرکز بر فرایند شکل­ گیری آثار است و همچنین بازتعریف مرزهای مجسمه ­سازی و حمایت از دیگر رسانه ­های هنر معاصر و بینارشته ­ای، به دلیل این رویکردهای نوین، هنرمندان برای ارائه آثار و ایده­هایشان به مهلت بیشتری نیاز دارند.

هشتمین دوسالانه­ ی ملّی مجسمه­ سازی تهران از اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399 در باغ کتاب تهران برگزار می شود.

تاریخ خبر: 1398/07/30