راه اندازی شبکه و شورای هماهنگی موزه های هنرهای معاصر ایران

راه اندازی شبکه و شورای هماهنگی موزه های هنرهای معاصر ایران

نشست راه اندازی شبکه و شورای هماهنگی موزه های هنرهای معاصر کشور با حضور سید مجتبی حسینی؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هادی مظفری ؛مدیرکل هنرهای تجسمی، سید امین مؤیدی؛ مشاور برنامه ریزی معاون امور هنری و مدیران موزه های هنرهای معاصر تهران، اصفهان، کرمان برگزار شد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی؛ در این نشست، احسان آقایی؛ مدیر موزه هنرهای معاصر تهران، میثم ثمررخی؛ مدیر موزه صنعتی کرمان، مهدی تمیزی؛ رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان حضور داشتند.

ابتدا مدیران موزه ها، فعالیتهای حاضر و آتی خود را تشریح کردند و به اهمیت تشکیل شورای هماهنگی موزه های معاصر کشور اذعان کردند.

سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هر چند نهادهایی که اداره چند موزه های معاصر کشور را بر عهده دارند متنوع اما با توجه به ماموریت موزه ها هنرهای معاصر تهران و وظایف و نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیاستگذاری فرهنگ و هنر، همه موزه های هنرهای معاصر کشور طبق قانون باید تابع و مبتنی بر سیاست و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و در واقع لازم است رویکرد امور هنری همه نهادها هماهنگ با رویکرد و سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و هدایت و راهبری موزه های هنرهای معاصر نیز از نظر هنری و حرفه ای مطابق سیاست و برنامه وزارتخانه است.

حسینی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این موضوع اصرار دارد که در ماجرای موزه ها و برنامه های آنها رویکرد هماهنگ دنبال شود و جایگاه هنری و فرهنگی موزه هنرهای معاصر مورد توجه قرار گیرد. اعتبار و جایگاه موزه های هنرهای معاصر باید تقویت شود و در همه موزه های هنرهای معاصر تسری پیدا کند از همین زاویه و رویکرد وزارت فرهنگ معتقد است که نهادهای دیگر می توانند از برنامه های این وزارتخانه در اداره موزه های معاصر استفاده کنند.

معاون امور هنری گفت: باید کارکرد و نگاه فرهنگی در موزه های هنرهای معاصر مورد توجه جدی باشد مساله مهم در موزه های هنرهای معاصر کشور، تاثیر گذاری فرهنگی آنهاست، یعنی متاثر شدن اقلیم و فضا از عملکرد موزه ها و جریان سازی فرهنگی و اجتماعی موزه های هنرهای معاصر مدنظر است. ضرورت دارد که در موزه های هنرهای معاصر خلاقیت به کار گرفته شود و با تجمیع داشته ها و هماهنگی، علیرغم کمبود منابع، موزه های پویا و جریان ساز فرهنگی و اجتماعی با نقش فعالانه داشته باشیم.

هادی مظفری در این نشست گفت: هدف ما از راه اندازی شبکه موزه های هنرهای معاصر کشور و همچنین شورای هماهنگی موزه های هنرهای معاصر، این است که کار و فعالیت موزه های معاصر کشور از جنبه جزیره ای خارج شود و به صورت هماهنگ و سیستماتیک ادامه یابد . پیش از این موزه های معاصر جزیره ای عمل می کردند و تفاوت مدیریت موزه ها باعث شده بود از هم افزایی کمتر بهره مند شویم. با شبکه شدن موزه های معاصر کشور می توانیم داشته هایمان را به اشتراک بگذاریم.

مدیرکل هنرهای تجسمی افزود: با توجه به سند بالادستی قانونی که در زمینه آثار هنری وجود دارد، هر اثری که در صد سال اخیر آفریده شده است، مراودات آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دیگر فرقی نمی کند که مدیریت موزه کدام نهاد است. با تشکیل شورای هماهنگی موزه های معاصر کشور، کار کارشناسی در نمایشگاه ها خواهد شد و نگاه های سلیقه ای از نمایشگاه های موزه های معاصر نیز حذف می شود.

مظفری افزود: شورای هماهنگی موزه های کشور و امضای آیین نامه آن از سوی نهادهای مرجع، موجب می شود که در زمینه فعالیتهای موزه های معاصر متکی بر خرد جمعی باشیم و بتوانیم رویدادهای خود را بر این اساس برنامه ریزی کنیم.

هادی مظفری خبر داد، مدت 6 ماه است در حال آماده سازی نمایشگاهی از هنر مدرن ایران با عنوان «بازگشت » هستیم که در سه مرحله در شهرهای آبادان، اصفهان، کرمان و تهران از آذرماه سال 98 کار خود را آغاز خواهد کرد.

 

تاریخ خبر: 1398/07/20