فراخوان دو باغ تمدید شد

فراخوان دو باغ تمدید شد
فراخوان ارسال ایده های اجرایی رویداد دو باغ تا 31 مردادماه سال 1398 تمدید شد.
به گزارش واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی؛ بنا به درخواست هنرمندان برای فرصت بیشتر در ارائه طرح ها و ایده های خود، و همینطور استقبال هنرمندان از این طرح مهلت فراخوان رویداد دو باغ تا پایان مرداد ماه تمدید شد.
رویداد دو باغ، تجربه ای بینارشته ای است که شکل گیری ایده هنری را موضوع خود قرار داده است. در تیرماه گذشته به دعوت انجمن هنرمندان مجسمه ساز و با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی و خانه هنرمندان کرمان، هنرمندان مجسمه ساز در سفری سه روزه به باغهای ماهان و سنگی در کرمان سفر کردند تا پس از مطالعات میدانی ایده های خود را برای ساخت اثر هنری خود ارسال کنند.
رویداد دو باغ شامل سفر مطالعاتی، مشاهدات دیداری، پژوهش های بینارشته¬ای و تعامل میان هنرمندان و کارشناسان حوزه¬های دیگر از جمله جامعه شناسی و بوم شناسی بود و بر محور ارتباط فضای باغ سنگی و باغ شاهزاده ماهان با عبور از معنای واضح باغ، ارتباط زیر لایه های متکثر مفهومی میان آن دو را دستمایه ای برای پرسشگری قراردهد تا هنرمند بر پایه مفاهیمی چون هستی و نیستی¬، رویش و زوال، آشتی و قهر، زیست و ز ندگی، سلطه و خشونت و مفاهیم دیگر عناصر حیات را تعریفی دوباره ببخشد و به گونه ای خلق اثر کند که گویی نه باغ همان باغ است و نه عناصر حیات همان.
دو باغ به همت انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی و خانه هنرمندان کرمان و موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان، برگزار می شود.

تاریخ خبر: 1398/05/08