پنجره های نقره ای (برگزیده آثار عکاسان معاصر ایران) بازگشت