قابل توجه هنرمندان گرامی،

تمامی فرآیندهای عضویت، بیمه هنرمندان، تمدید کارت عضویت و ... به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

شماره تماس: ۶۶۵۹۱۸۰۶ - ۰۲۱