اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
دا ریوش حسینی
رشته نقاشی
-
بهمن عبدی
رشته کاریکاتور
-
محمد حسین عماد
رشته مجسمه
-
امیراحمد معبد
رشته مجسمه
-
سید مهدی مقیم نژاد حسینی
رشته عکاسی
-
معصومه مهراوران
رشته تصویرسازی
-
هادی هنردوست
رشته خوشنویسی